O prostoru

Kroz projekat “Alternativni kulturni centar – Poligon za kulturu” udruženje K-Town Group, će zajedno sa drugim udruženjima u delu varoši koji se zove “Poligon”, u objektu bivše auto škole, kroz rekonstrukciju navedenog objekta, a posebno kroz organizaciju najrazličitijih vrsta kulturnih, umetničkih i edukativnih sadržaja našim sugrađanima konačno pruži novi kvalitet života, da im pokaže i prikaže nešto drugačije, te da ih ohrabri da u istim programima učestvuju kako bi zajedno stvorili prostor koji će u narednim godinama biti okosnica kulturnih dešavanja i mirna luka za sve koji imaju afinitete prema umetnosti i kulturi, ali i drugim oblastima koje se tiču javnog života u lokalnoj zajednici.

Kada projekat postane samoodrživ, očekujemo da će ovaj prostor postati “inkubator” za nove ideje iz najrazličitijih oblasti umetnosti i kulture, koji će kasnije podstaći nove projekate u regionu pa i na nacionalnom nivou.

Na kraju, imajući u vidu naše iskustvo koje smo stekli tokom realizacije umetničkih projekata u proteklih 18 godina, smatramo da je vrlo izvesno da će naš Alternativni kulturni centar imati potencijal da postane regionalni centar za saradnju umetnika iz svih delova Srbije i da kroz neki od kampova ili seminara, uz učešće profesionalaca iz celog sveta, mogu biti realizovani projekti visokog kvaliteta i od velike važnosti za kulturnu scenu Srbije.