Pravila

Alternativni Kulturni Centar Poligon (u nastavku Prostor) je jedinstveni javni i neprofitni multifunkcionalni prostor u Kosjeriću pokrenut kao inicijativa udruženja K-TOWN GROUP uz podršku Nacionalne Koalicije za Decentralizaciju, Fondacije Jelena Šantić i Grupe 484 kroz projekat “Tvoje Mesto u Srbiji” i uz dobrovoljne individualne i korporativne donacije, namenjen pojedincima i udruženjima koji se bave unapređenjem života u lokalnoj zajednici kao logistička podrška pri realizaciji njihovih projekata i inicijativa koji moraju biti u skladu sa definisanim vrednostima i oblastima delovanja.

VREDNOSTI

Ravnopravnost – Svi korisnici Prostora su ravnopravni bez obzira na godine, pol, rasnu i versku pripadnost, seksualnu i političku orijentaciju, sve dok se pridržavaju jasno definisanih pravila ponašanja.

Odgovornost – Od svakog korisnika Prostora se očekuje da se u prostoru ponaša profesionalno i odgovorno u skladu sa kućnim redom i poštovanjem svih dogovora sa Koordinatorom.

Transparentnost – Rad svih korisnika prostora mora biti javno dostupan u svakom momentu svima zainteresovanim kao što to čini udruženje K-Town Group.

Slobodarstvo – Sloboda kao glavna vrednost izražavanja svakog pojedinca ili grupe jeste ključna vrednost Prostora. Dozvoljen je svaki vid ponašanja i iznošenja ideja i mišljenja, sve dok to ponašanje na bilo koji način ne ugrožava nijednog pojedinca ili grupu, kao ni sam Prostor.

Jedinstvo – Zajedništvo u nastojanju da svaki projekat ili inicijativa efektom sinergije korisnika i posetilaca bude još bolja i efikasnija, a sve u korist unapređenja života u lokalnoj zajednici.

Kooperativnost – Saradnja i međusobna podrška između korisnika je jedan od osnovnih stubova i ideja inicijative. Od korisnika se očekuje da pružaju međusobnu podršku u cilju što bolje realizovanih aktivnosti i sadržaja.

Volonterizam – Prostor je pokrenut i funkcioniše na principu volonterskog rada korisnika. S tim u vezi, od posetilaca i koristnika se očekuje da se uključe, da pokrenu ili pruže neki vid podrške (u skladu sa vremenom i individualnim afinitetima) volonterskim akcijama i inicijativama kao i da šire ideju volonterizma.

OBLASTI DELOVANJA I PROMOCIJA

Kultura i umetnost; Ekologija i očuvanje životne sredine; Ljudska prava i slobode; Amaterski sport i zdravlje; Neformalno obrazovanje; Psihološko savetovanje i podrška.

VRSTE MUZIČKIH SADRŽAJA

Rock, alternative rock, hard rock, heavy metal, blues, jazz, punk, hip hop, reggae, funk, grunge, electro, techno, house, ambient i klasična muzika.

NEDOZVOLJENI PROGRAMI I SADRŽAJI

Religijski – uz dužno poštovanje svih svetskih religija i prava na praktikovanje istih, sadržaji na ovu temu ne mogu biti realizovani u prostoru.

Politički – U prostoru nije dozvoljeno predstavljanje i promovisanje bilo kojih političkih programa i sadržaja stranaka, političkih organizacija kao i od strane pojedinaca.

Pseudonaučni – Svi vidovi predavanja, prezentacija, javnih diskusija i tribina samoproklamovanih stručnjaka i naučnika iz bilo koje oblasti su strogo zabranjena.

Komercijalni – Realizovanje sadržaja za koje se naplaćuje ulaz ili podrazumeva bilo koji drugi vid naknade za učesnike nisu dozvoljeni.

NEDOZVOLJENO PONAŠANJE

Omalovažavanje – bilo koji oblik arogantnog ponašanja pojedinca ili grupe u Prostoru kojim se  iskazuje prezir prema drugima radi izdizanja sebe je apsolutno zabranjen. 

Diskriminacija – nejednako tretiranje, isključivanje, odnosno dovođenje u podređen položaj pojedinaca ili grupa ljudi koji se nalaze u istoj, sličnoj ili uporedivoj situaciji.

Vandalizam – vandalsko ponašanje pojedinaca i grupa u prosotru i na parceli na kojoj se prostor nalazi neće biti dozvoljeni, a ukoliko do njih dođe, biće procesuirani prema važećem zakonu Republike Srbije.

Ekstremizam – ekstremizam bilo koje vrste a koji isključuje ili na bilo koji način nipodaštava drugačije mišljenje ili razmišljanje o bilo kojoj temi nije dozvoljen.

OBLICI AKTIVNOSTI KOJI SE MOGU REALZOVATI U PROSTORU

Edukativne radionice; Sastanci; Javne tribine; Filmske projekcije; Muzički koncerti i probe; Pozorišne predstave i probe; Umetničke i kolekcionarske izložbe; Naučna predavanja; Besplatni časovi i obuke.